Ekimena eta enpresa kudeaketa lehenbiziko esperitentzi da ikasleendako, honela ENPRESARI TXIKIAK bihurtuz  lan hauek eginez:

    

  •         Zonaldeko enpresak bisitatu produktuak lortzeko (ESARTE, ARKUPEAK, MARTIKO, ANIZ-ESNEKIAK, IRULAR……).

  •         Produktuen katalogoak egin.

  •         Produktuen kostu prezioa eta salneurria kalkulatu.

  •         Salmenta zuzena merkatuan.

  •         Garraioak kudeatu: gure produktua bidali  eta bertze produktuak jaso. Garraio gastuak kalkulatu.

  •         Internet bidezko gestioak: email, blog, web,…

  •         Banku eragiketak: kontua ireki, diru sarrera eta irteerak.

        Guzti hori burutzen dute gure ikasle gazteek ENPRESARI TXIKIAK bihurtuz.